NÆSEBLOD

Der ætses overfladisk kar i næsen med trikloreddikesyre. Ved større børn og voksne kan der ætses i lokal bedøvelse. Der bedøves, hvorefter patienten sidder med bedøvelsen i ca. 20 min, inden der ætses. Ved mindre børn foregår ætsningen i fuld bedøvelse. Operationen kan udføres i klinikken af speciallægen. Der vil være en narkoselæge til stede under hele bedøvelsen. Bedøvelsen foregår ved at barnet ligger på lejet, hvor forældrene er til stede. Barnet får en maske på med bedøvelse, og når barnet sover,  forlader forældrene rummet. Forældrene bliver kaldt ind på opvågningen, når operationen er færdig  og sidder ved ved barnet ved opvågningen. Der er personale til stede i opvågningen til at overvåge barnet.


Tager du blodfortyndende medicin eller spiser fiskeolie, må dette ikke indtages i dagene op til operationen, da det øger risikoen for forøget blødning.