Links

Tilsyn fra Sundhedsstyrelsen:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter

 

Regionens hjemmesidde vedr. høreapparater:

https://www.regionh.dk/Sundhed/sygdom-og-behandling/tilskud-til-hoereapparater/Sider/h%C3%B8reapparatbehandling.aspx?rhKeywords=h%C3%B8reapparater​

 

Øvrige links:

Sundhed.dk

audiologi.dk

 

 

Utilsigtede hændelser:

Som patient kan du indberette en utilsigtet hændelse. Du kan læse mere i linket nedenfor. Ønsker du at indberette en hændelse i klinikken, kan du følge linket skema til indrapportering af utilsigtet hændelse nedenfor.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Skema til indrapportering af utilsigtet hændelse