DRÆNBEHANDLING

Ved væske i mellemørene i længere tid og/eller hyppige mellemørebetændelser, medtaget trommehinde, dårlig sprogudvikling og gener kan ørenæsehalslægen lave en operation, hvor der anlægges et lille siliconedræn i trommehinden. Herved kan væske løbe ud, og der kan komme luft ind i mellemøret, hvorved slimhinden i mellemøret kan blive normal. Barnet er frisk efter få timer og kan komme i institution dagen efter indgrebet. Barnet kommer til kontrol i klinikken, hvor der kontrolleres om drænene fortsat sidder korrekt. I de fleste tilfælde falder drænet selv ud, hvor længe de sidder varierer fra barn til barn.

Hos børn indtil 15-årsalderen foregår indgrebet i en kort (10 minutter) fuld bedøvelse. Hos voksne kan det gøres i lokalbedøvelse.