Ørelæge Marianne Stougaard

Links


 

Tilsyn fra Sundhedsstyrelsen:

 

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter

 

 

 Regionens hjemmesidde vedr. høreapparater:

 

https://www.regionh.dk/Sundhed/sygdom-og-behandling/tilskud-til-hoereapparater/Sider/h%C3%B8reapparatbehandling.aspx?

rhKeywords=h%C3%B8reapparater

 

Øvrige links:

 

 https://www.sundhed.dk/

 

audiologi.dk

 

 

 

 

Utilsigtede hændelser:

 

Som patient kan du indberette en utilsigtet hændelse. Du kan læse mere i linket nedenfor. Ønsker du at indberette en hændelse i klinikken, kan du følge linket skema til indrapportering af utilsigtet hændelse nedenfor.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

dpsd.dk

skema til indrapportering af utilsigtet hændelse


Marianne Stougaard   |   Taastrup Hovedgade 73, 4   |   2630 Tåstrup   |   Tlf 43993789
administration